Minusin

Minusin

Tento sibiřský kůň patří k plemenům stepních koní a byl vyšlechtěn v Krasnojarském kraji na jihozápadní Sibiři. Dnes se chová především v Sajanských horách a v oblasti Tuvy.

Popis a charakteristika:

Je to poměrně statný kůň, průměrná výška v kohoutku je 144 cm. Je blízký baškirskému koni a podobně jako on se velmi obratně pohybuje v horském terénu. Má hrubou hlavu, silný, svalnatý krk s hřebenem a nepříliš dlouhou hustou hřívu a ocas. Srst má delší a v zimě velmi hustou. Postoj zadních nohou bývá šavlovitý.

Využití:

Je to všestranný kůň, ale osvědčuje se zejména jako výborný soumar s jistým krokem. Vzdor své velké otužilosti, skromnosti i výkonnosti se do jiných krajů nerozšířil.